صفحه آرایی نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی

نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal
صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه هنر اسلامی تبریز مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: شماره ۸۵۷۳۱ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
رتبه در وزارت علوم در ارزیابی ۱۳۹۹: رتبه «ب»
سردبیر: محمدتقی پیربابائی مدیر مسئول: محمدعلی کی نژاد دوره انتشار : دوفصلنامه
نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی زبان: فارسی با چکیده های انگلیسی نوع دسترسی:

صفحه آرایی: اندیشه نگاران شیز

محورها و زمینه­ های تخصصی نشریه

«فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی» نشریه علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر ‏اسلامی تبریز، درصدد است تا زمینه‌ای مناسب برای بسط و نشر پژوهش‌هایی در راستای فرهنگ و بینش ‏اسلامی–ایرانی در زمینه معماری، شهرسازی و رشته های وابسته به آن فراهم آورد.‏ افق علمی نشریه، انتشار نتایج تحقیقات نظری و عملی پژوهشگران با رویکرد میان رشته ای؛ در حوزه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی است.

چشم‌انداز و اهداف نشریه

چشم‌انداز این نشریه با رویکرد میان‌رشته‌ای؛ پژوهش در حوزه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی است. امروزه، فرهنگ به مثابه «شکل زندگی» بر اساس شکل‌های مختلف رفتار شناخته می‌شود که محتوای آن را نیز همین شکل‌ها می‌سازند. اندیشه اسلامی، فرهنگ را گونه‌ای از گشوده شدن قابلیت‌های وجود خود آدمی می‌بیند، یعنی اینکه انسان با آفریدن فرهنگ و بسط آن به کمال می‌رسد.

دایره فرهنگ، آن چنان وسیع است که همه مقولات انسانی را در‌بر می‌گیرد. بدین لحاظ هدف این نشریه، انتشار و گردش تفکر انتقادی، نوآورانه و خلاق مبتنی بر اندیشه اسلامی در پژوهش فرهنگ معماری و شهرسازی با سه مولفه کالبد، سبک زندگی و مفاهیم و معانی است. در این راستا از مقالاتی با محتواهای زیر استقبال می‌شود:

  • نقد، تحلیل و تبیین دیدگاه‌ها، الگوها و آثار
  • بررسی چالش‌های معاصر
  • ارائه مفاهیم، الگوها و راهکارهای جدید

و به طور ویژه مطالعات تطبیقی معماری و شهرسازی در حوزه فرهنگی ایران را می‌پذیرد.

انواع مقالات قابل انتشار:

  • مقاله پژوهشی (Research/ Original/ Regular Article)
  • مروری (Review Article)
  • مطالعه موردی (Case-study)
  • کاربردی (Applied Article)
  • روش شناسی (Methodologies)
  • مفهومی (Conceptual Paper)

 

 

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه