آموزش طراحی گرافیک

کشش و گروه بندی در طراحی گرافیک

کشش و گروه بندی در طراحی گرافیک

کشش و گروه بندی در طراحی گرافیک

نیروی کشش و گروه بندی در طراحی گرافیک و در روابط بصری موضوع یکی دیگر از اصول مکتب گشتالت به نام قانون گروه بندی است. این قانون در زبان بصری اهمیتی دو گانه دارد. از یک طرف موجب کشیدن و کشیده شدن عناصر به سمت یکدیگر می شود. در شکل ۴۹-۲ یک نقطه به تنهایی كل شکل را بیان می کند اما از آنجایی که تنهاست ارتباط متقابل ضعیفی با مربع برقرار می کند.

شکل ۵۰-۲ نزاع متقابل دو نقطه برای جلب توجه را به تصویر می کشد. فاصله ی زیاد بین آنها موجب شده است تا تقریبا مستقل دیده شوند و حتی به نظر می رسد که یکدیگر را دفع می کنند. در شکل ۵۱-۲ ارتباطی نزدیک تر و شدیدتر مشاهده می شود.

در کشش و گروه بندی در طراحی گرافیک هر چه فاصله کوتاه تر باشد کشش بین آنها نیز شدیدتر خواهد بود. واحدهای بصری منفرد در دیدن طبیعی، شکل های دیگری ایجاد می کنند. نقاط نزدیک به هم شکل های پیچیده ای توصیف می کنند. چشم در: نمودارهای ساده ای مانند شکل های ۵۲-۲ و ۵۳-۲ سعی می کند تا نقاط را به هم متصل کرده و شکل حاصل را ببیند.

کشش و گروه بندی در طراحی گرافیک

کشش و گروه بندی در صورت های فلکی

در کشش و گروه بندی این به علت آن است که انسان می خواهد کلیت هر چیزی را بفهمد. این پدیده ی بصری بشر اولیه را قادر ساخت تا مجموعه ای از چند ستاره را به صورت یک شکل خاص ببیند. ما هنوز هم به سیاق گذشته وقتی به آسمان شب نگاه می کنیم، سعی می کنیم صورت های فلکی آشنایی مانند شکارچی و دب اکبر و دب اصغر را در پهنه ی آسمان تشخیص دهیم. حتی می توانیم سعی کنیم تا خودمان صورت های فلکی جدیدی کشف کنیم.

کشش و گروه بندی در طراحی گرافیک

اهمیت دیگر قانون کشش و گروه بندی در سواد بصری، چگونگی تأثیر عناصر مشابه بر یکدیگر است. در زبان بصری دو شکل مشابه یکدیگر را جذب کرده و دو شکل متفاوت یکدیگر را از خود می رانند. بنابراین چشم خطوط مفقوده ی بین عناصر را پر می کند اما ناخودآگاه اتصال عناصر مشابه را پررنگ تر می سازد. این فرایند در شکل ۵۴-۲ نشان داده شده است که منجر به یک مربع بزرگ (شکل ۵۵-۲) شده است.

کشش و گروه بندی در طراحی گرافیک

اما در شکل ۵۶-۲ این کلیدهای بصری تغییر کرده و این که کدام عناصر به هم متصل شوند و به چه ترتیبی بستگی به شکل آنها دارد. اتصالات ممکن بین این عناصر در شکل ۵۷-۲ نشان داده نشده است. در تمام شکل های ۵۴-۲ تا ۵۷-۲ تشابه مربوط به شکل عناصر بود، در حالی که عوامل بصری دیگر نیز در قانون گروه بندی مورد استفاده قرار می گیرد. عواملی مانند اندازه، بافت، و یا سایه روشن که در شکل های ۵۸-۲ تا ۶۰-۲ نشان داده شده است.

کشش و گروه بندی در طراحی گرافیک

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *