هنر دوران تاریخی

فهرست پادشاهان سومری : نگاهی به سلطنت های طولانی در بین النهرین باستان

فهرست پادشاهان سومری

کمتر اثر باستانی از کشور عراق می تواند کنجکاوی برانگیزتر از فهرست پادشاهان سومری باشد. فهرست پادشاهان سومری یک نسخه خطی باستانی به زبان سومری است که در بردارنده لیستی از پادشاهان سومر (بین النهرین جنوبی باستان) از سلسله های سومری و همسایه است. علاوه بر این در این فهرست طول دوره حکومت احتمالی و مکان های رسمی سلطنت نیز بیان شده است. آنچه که این یافته را منحصر به فرد می کند این است که فهرست یافت شده ظاهراً آمیخته ای از حاکمان اسطوره ای پیش سلسله ها با حاکمان تاریخی است که مشخصاً وجود داشته اند.

فهرست پادشاهان سومری

کشف فهرست پادشاهان سومری

اولین قطعه از فهرست پادشاهان سومری متن نادر و منحصر به فرد یک لوحه خط میخی 4000 ساله است. این لوحه در اوایل دهه 1900 توسط دانشمند آلمانی-آمریکایی هرمان هیلپرشت (Hermann Hilprecht) از محوطه باستانی نیپور کشف و در سال 1906 منتشر گردید. از زمان کشف هیلپرشت، حداقل 18 نمونه دیگر از فهرست پادشاهان سومری پیدا شده است. این نمونه های جدید بیشتر مربوط به نیمه دوم سلسله ایسین (Isin) (حدود 2017-1794 پیش از میلاد) هستند. گفته می شود که هیچ کدام از این دو سری اسناد با هم منطبق نیستند. با این وجود، در همه نسخه ها موارد مشترک کافی برای روشن ساختن این موضوع وجود دارد که همگی از یک گزارش ایده آل از تاریخ سومر مشتق شده اند.

منشور ولد بلوندل (Weld Blundell)

از میان تمام نمونه های فهرست پادشاهان سومری، منشور ولد بلوندل (Weld Blundell) در مجموعه خط میخی موزه اشمولین (Ashmolean) در آکسفورد نمایانگر گسترده ترین و همچنین کامل ترین نسخه از فهرست پادشاهان است. منشور مرتفع 8 اینچی دارای چهار ضلع است که از هر طرف دو ستون دارد. باور بر این است که این منشور در ابتدا یک دوک چوبی در مرکز داشت تا بتوان با چرخاندن آن هر چهار طرف را خواند. این منشور لیستی از فرمانروایان سلسله های پیش از نوح (قبل از طوفان) مربوط به چهاردهمین حاکم سلسله ایسین (حدود 1763-1775 قبل از میلاد) را در بر دارد.

این فهرست پادشاهان سومری از ارزش بی نظیری برخوردار است. زیرا منشور ولد بلوندل نشانگر یک روایات بسیار قدیمی بوده و در عین حال یک چارچوب زمانی مهم را در رابطه با دوره های مختلف پادشاهی در سومر ارائه می دهد. این فهرست پادشاهان سومری حتی نشان دهنده همانندی های قابل توجهی با گزارشات کتاب سفر پیدایش(Genesis) است.

تمدن باستانی سومر

سومر که گاهی Sumeria نامیده می شود محل نخستین تمدن شناخته شده است که در جنوبی ترین قسمت بین النهرین بین رودخانه دجله و فرات واقع شده است. این منطقه بعدها به بابل تبدیل شد و اکنون در جنوب عراق (از اطراف بغداد تا خلیج فارس) قرار دارد.
تا هزاره سوم قبل از میلاد مسیح، سومر محل حداقل دوازده ایالت جداگانه شهر بود:
1) کیش (Kish).
2) اریش (Erech).
3) اور (Ur).
4) سیپپار (Sippar).
5) اخشاک (Akshak).
6) لارک (Larak).
7) نیپور (Nippur).
8) ادب (Adab).
9) امما (Umma).
10) لاگاش (Lagash).
11) بد-تیبریا (Bad-tibira) .
12) لارسا (Larsa) .

هر یک از این ایالت ها دارای یک شهر با دیوار دفاعی، دهکده ها و زمین های اطراف آن بودند. همچنین گفته می شود که در هر شهر خدای مختص به شهر که معبدش ساختار مرکزی شهر بود، پرستش می شد. قدرت سیاسی در ابتدا متعلق به شهروندان بود، اما با افزایش رقابت بین دولت های مختلف، هر کدام نهاد پادشاهی را پذیرفتند. فهرست پادشاهان سومری، سلطنت هشت پادشاه را قبل از سیل بزرگ ثبت کرده است. پس از سیل، ایالت های مختلف شهری و سلسله پادشاهان آن ها موقتاً بر دیگران قدرت پیدا کردند.

گذشته اسطوره ای سومر

فهرست پادشاهان سومری با ریشه (منشأ) اصلی پادشاهی آغاز می شود. این منشا پادشاهی به عنوان یک نهاد الهی دیده می شد. یعنی اینکه پادشاهی از بهشت فرود آمده بود. حاکمان در نخستین سلسله ها به طور غریبی در دوره های بسیار طولانی حکومت کرده اند.
بعد از فرود پادشاهی از بهشت، پادشاهی در اریدو (Eridug) بود. در اریدو، آلولیم (Alulim) پادشاه شد. او 28800 سال حکومت کرد. علالجار(Alaljar) 36000 سال حكومت كرد. 2 پادشاه آن ها 64800 سال حکومت کردند.

برخی از حاکمان ذکر شده در فهرست پادشاهان سومری اولیه، مانند اتانا(Etana)، لگال-باندا (Lugal-banda) و گیلگمش(Gilgamesh)، چهره های اسطوره ای یا افسانه ای هستند که شاهکارهای قهرمانانه آن ها موضوعاتی از سری روایت های ترکیبی سومری و بابلی هستند.
در اوایل فهرست پادشاهان سومری، نام هشت پادشاه با مجموع 241200 سال از زمان پادشاهی “نزول از بهشت” تا زمانی که “سیل” سرزمین را فرا گرفت و بار دیگر پس از سیل “پادشاهی از بهشت فرود آمد” آورده شده است.

تفسیر سلطنت های طولانی

در مطالعه فهرست پادشاهان سومری، تصدی حکومت شگفت آور طولانی پادشاهان اولیه، تلاش های بسیاری را برای تفسیر بر انگیخته است. در یک سو، نظر بر حذف نجومی کامل ارقام بزرگ به عنوان “ارقام کاملاً ساختگی” است و این که که آن ها به طور جدی فاقد ارزش هستند. در سوی دیگر، باور بر این است که تعداد (پادشاهان) ریشه در واقعیت دارند. علاوه بر این گفته می شود که پادشاهان اولیه در واقع خدایانی بودند که قادر به زندگی بسیار طولانی تر از انسان ها بودند.

فرضیه ما بین دو گروه فوق این است که ارقام بیانگر قدرت نسبی، پیروزی یا اهمیت هستند. به عنوان مثال، در مصر باستان عبارت “او در 110 سالگی درگذشت” به كسی اشاره داشت كه به طور كامل زندگی کرد و سهم مهمی به جامعه داد. به همین ترتیب، دوره های بسیار طولانی سلطنت پادشاهان اولیه ممکن است بیانگر اهمیت فوق العاده آن ها در نظر مردم باشد. با این وجود، این فرضیه نمی تواند توضیح دهد که چرا دوره های تصدی بعد به دوره های زمانی واقعی تغییر یافته است!

عقیده مرتبط به این دیدگاه این است که اگرچه پادشاهان اولیه از نظر تاریخی بدون گواه و شواهد هستند، اما این مانع از مطابقت های احتمالی آن ها با حاکمان تاریخی که بعداً اسطوره شدند، نیست.

سرانجام، برخی از محققان به دنبال توضیح ارقام از طریق آمار و تفسیر هستند. در این رابطه می توان به نمونه مطالعات هریسون در سال 1993 (Harrison, 1993) اشاره نمود.

ارتباط فهرست پادشاهان سومری با سفر پیدایش

برخی از محققان (به عنوان مثالWood, 2003 ) اشاره می کنند كه شباهت های چشمگیری بین فهرست پادشاهان سومری و حکایات کتاب سفر پیدایش وجود دارد. به عنوان مثال، تورات در مورد “سیل بزرگ” و تلاش های نوح برای نجات همه گونه های حیوانات روی زمین از سرنگونی می گوید. همچنین در فهرست پادشاهان سومری نیز بحث در مورد سیل بزرگ وجود دارد.

“سیل بیشتر زمین را فرا گرفت”.

عمر طولانی پادشاهان در فهرست پادشاهان و سایر منابع

فهرست پادشاهان سومری لیستی از هشت پادشاه (برخی نسخه ها 10 نفر) را ارائه می دهد. در این لیست اشاره شده است که این پادشاهان برای مدت طولانی از 18600 تا 43.200 سال قبل از سیل سلطنت می کردند. این موضوع شبیه به بخش 5 تورات است. در این بخش نسل هایی از خلقت تا سیل ثبت شده اند. جالب این جا است که بین آدم و نوح هشت نسل وجود دارد. دقیقاً همان طور که بین آغاز پادشاهی و سیل در فهرست پادشاهان هشت پادشاه وجود دارند.

فهرست پادشاهان پس از سیل، به پادشاهانی اشاره دارد که برای مدت زمان بسیار کوتاه تری حکومت می کردند. بنا بر این، لیست پادشاهان سومری نه تنها سیل بزرگی را در تاریخ بشر ثبت می کند، بلکه همان الگوی کاهش طول عمر را نیز نشان می دهد. این موضوع مشابه موضوعی است که در کتاب مقدس (انجیل) یافت می شود. انسان ها قبل از وقوع سیل عمر بسیار طولانی و پس از وقوع سیل عمر بسیار کوتاه تری داشتند.

لیست پادشاهان سومری واقعاً یک معمای سر در گم کننده است. چرا سومری ها حاکمان اسطوره ای را با حاکمان واقعی تاریخی در یک سند ترکیب می کنند؟ چرا شباهت های زیادی با کتاب سفر پیدایش دارد؟ چرا پادشاهان باستانی ای با حکومت هزاران ساله وجود داشته اند؟ این ها فقط برخی از سؤالاتی هستند که پس از گذشت بیش از یک قرن از تحقیقات، همچنان بی پاسخ مانده است.

فهرست پادشاهان سومری

جهان پیش از طوفان، نوح در حال آماده شدن برای ترک سرزمین هایی که قرار است در معرض سیل قرار بگیرند، نقاش یاکوپو باسانو، 1579

 

فهرست پادشاهان سومری

موزائیک قرن دوازدهم ونیزی، تصویر نوح در حال فرستادن کبوتر

برای انجام طراحی کارت ویزیت خلاقانه تماس بگیرید.

متن کارت ویزیت پوشاک زنانه

دانلود قالب پست اینستاگرام png

دانلود فایل لایه باز ست اداری کامل

طراحی قالب پست اینستاگرام با کانوا (canva)

طراحی قالب اینستاگرام

 

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

2 دیدگاه در “فهرست پادشاهان سومری : نگاهی به سلطنت های طولانی در بین النهرین باستان

  1. صادق گفت:

    با عرض سلام و خسته نباشید. ممنونم که چنین موضوع مهمی رو تحلیل وبررسی کردین. آیا کتابی هست که بتونه تو این مورد بیشتر کمکمون کنه؟ اگه معرفی کنید ممنون میشم

    1. شیز گفت:

      با سلام، عموما منابع زیادی وجود داره ولی به فارسی ترجمه نشده. ولی می تونید مقاله میکالوفسکی رو در این مورد مطالعه کنید. در لینک زیر قابل دستیابی هست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *