آموزش طراحی گرافیک

طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه

طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباط صفحات مقابل هم

طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباطات

طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباطات عنوان نوشته ای است که در آن به اصول طراحی گرافیکی صفحات مجله می پردازد.

طراحی صفحات مجله : صفحه فهرست

صفحه فهرست در نخستین صفحه مجله قرار دارد و دارای یک گرید ثابت در شماره های مختلف یک مجله است. در طراحی صفحات مجله و طراحی فهرست مجلات باید با محتوای مجله هماهنگ باشد. طراحی گرید (پایه کار) صفحه فهرست نباید با گرید صفحات داخلی مجله تفاوتی چشمگیر داشته باشد. معمولا در صفحه فهرست فضای منفی صفحه (فضای سفید) نسبت به فضای مثبت بیشتر است، زیرا مخاطب باید به راحتی بتواند عناوین و شماره صفحات را در صفحه مشاهده نماید.

طراح با توجه به ذوق و سلیقه خود در صفحه آرایی فهرست می تواند، از نقوش تزئینی، عکس و صفحه آرایی های غیر معمول و فانتزی استفاده نماید، تا صفحه فهرست را جلوه خاص بخشد. در مجلات فارسی (بسم الله الرحمن الرحیم) در فوقانی ترین بخش صفحه فهرست قرار می گیرد. نوع و اندازه فونت در صفحه فهرست می تواند با فونت متن مجله متفاوت باشد. در طراحی صفحات مجله در بسیاری از مواقع شناسنامه مجله نیز در صفحه فهرست قرار می گیرد. در این تصاویر چندین صفحه فهرست را با طراحی های گوناگون مشاهده می نمایید.

طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباط صفحات مقابل هم

طراحی صفحات مجله : ارتباط صفحات مقابل هم

در طراحی صفحات مجله و در صفحه آرایی برای ارتباط بین دو صفحه مقابل به هم مانند صفحه آرایی کتاب و مجله و یا چند صفحه که در امتداد یکدیگر قرار می گیرند، مانند بروشور و کاتالوگ نکاتی را باید در نظر گرفت. علاوه بر زیبائی و ترکیب بندی مناسب برای هر صفحه ارتباط بین این صفحات را نباید فراموش کرد. زیرا این صفحات با یکدیگر مشاهده می شوند، این صفحات را هم به تنهایی و هم در یک ترکیب بندی کلی باید در نظر گرفت و یا به عبارت دیگربه تاثير همزمان این صفحات بر چشم خواننده باید اهمیت داد.

گرید در این صفحات باید به گونه ای طراحی شود تا علاوه بر ایجاد نظم در هر صفحه، پیوند بصری در بین صفحات برقرار نماید. برای برقراری ارتباط بین این صفحات که در مجلات، کاتالوگ و بروشور وجود دارد، روش هایی را می توان بکار برد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباط صفحات مقابل هم طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباط صفحات مقابل هم طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباط صفحات مقابل هم

هماهنگی و ارتباط دو صفحه مقابل

در طراحی صفحات مجله و در این صفحات می توان محل قرارگیری تصویر و متن در یک صفحه با تصویر و متن موجود در صفحه مقابل را یکسان قرار داد، در این حالت ارتباط تصویر و متن باعث ارتباط صفحات نیز می شود. در این تصویر هماهنگی و ارتباط دو صفحه مقابل را مشاهده می نمایید.

طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباط صفحات مقابل هم

فضای بین تصویر و نوشته

اگر در دو صفحه مقابل به هم، متن فضای کمی را به خود اختصاص داده باشد بهتر است فضای بین تصویر و نوشته در صفحات به گونه ای طراحی شود ، تا باعث ارتباط در بین صفحات گردد.

طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباط صفحات مقابل هم

ارز خاکستری

بهتر است متن و تصویر در دو صفحه مقابل به هم دارای ارز خاکستری بالائی نباشد، در تصویر زیر بیشتر فضای صفحه توسط تصویر و متن پوشانده شده است و این مسئله باعث خستگی چشم بیننده می شود.

طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباط صفحات مقابل هم

استفاده از یک تصویر با نقش واحد در دو صفحه

در طراحی صفحات مجله استفاده از یک تصویر با نقش واحد در کل دو صفحه مقابل به هم باعث اتصال بين صفحات می شود. اما باید توجه داشت تصاویر به نحوی انتخاب شوند، که قرار گرفتن قسمت های از آنها در عطف مجله یا در خط تا بروشور با کاتالوگ، باعث از بین رفتن قسمت اصلی تصویر نشود.

طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباط صفحات مقابل هم

استفاده تیتر واحد در صفحات

در طراحی صفحات مجله طراح می تواند با قرار دادن تیتر واحد در صفحات به برقراری ارتباط بین صفحات کمک کند. در این تصویر قسمتی از تیتر در یک صفحه و قسمتی دیگر از آن در صفحه مقابل قراردارد.

طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباط صفحات مقابل هم

تشابه و هماهنگی با قرار دادن گرید مشابه

با قرار دادن گرید مشابه در این صفحات تشابه و هماهنگی در میان آنها بوجود می آید شباهت و هماهنگی همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می شود باعث برقراری ارتباط بین صفحات می شود.

طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباط صفحات مقابل هم

طراحی گرید متقارن

طراحی گرید متقارن آیینه ای ارتباط را در بین صفحات ایجاد می کند. در این تصویر گرید آیینه ای و شباهت بین صفحات را مشاهده می نمایید.

طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباط صفحات مقابل هم

ایجاد ریتم

استفاده از ستون ها و ایجاد ریتم با کوچک و بزرگ کردن ارتفاع ستون ها نوعی ریتم و ارتباط در بین صفحات برقرار می نماید.

طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباط صفحات مقابل هم

ترکیب بندی قطری

در طراحی صفحات مجله با ترکیب بندی قطری در طول صفحات چشم بیننده از ابتدای قطر تا انتهای آن حرکت می کند و ارتباط در بين صفحات برقرار می نماید.

طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباط صفحات مقابل هم

ایجاد ارتباط بین صفحات توسط عناصر تزیینی در زمینه

ایجاد ارتباط بین صفحات، گاه توسط عناصر تزیینی در زمینه صفحات، صورت می پذیرد.

طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباط صفحات مقابل هم

قرار دادن تصویر، بافت و یا رنگ در پیش زمینه

در طراحی صفحات مجله با قرار دادن یک تصویر، یک بافت و یا رنگ در پیش زمینه نیز می توان ارتباط بین صفحات برقرار کرد. در تصویر زیر طراح با استفاده از رنگ زمینه این ارتباط ایجاد شده است.

طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباط صفحات مقابل هم

ریتم در دو صفحه مقابل به هم

استفاده از ریتم در دو صفحه مقابل به هم باعث هماهنگی بین صفحات می شود. در تصویر زیر تصاویر در دو صفحه با ریتم خاصی قرار گرفته اند و نوعی ارتباط بین صفحات بوجود آورده است.

طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباط صفحات مقابل هم

زاویه دید تصاویر

در دو صفحه مقابل هم بهتر است زاویه دید تصاویر به طرف عطف باشد. زیرا این نوع ترکیب بندی چشم را در داخل صفحه به حرکت درآورد.

فرم واحد در بالا یا پایین صفحات

استفاده از یک فرم واحد در بالا یا پایین صفحات مانند تصویر زیر چشم را از ابتدا تا انتهای صفحات به حرکت در می آورد و ایجاد ارتباط بین صفحات می نماید.

طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباط صفحات مقابل هم

تصویر یا رنگ در صفحه مقابل

استفاده از تصویر یا رنگ موجود در یکی از صفحات و قرار دادن آن در صفحه مقابل، ارتباط در صفحات برقرار می نماید.

طراحی صفحات مجله : نخستین صفحه و ارتباط صفحات مقابل هم

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *