آموزش طراحی گرافیک

روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری

روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری

روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری

در روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری مي توان چه به صورت حروف کامل (لوگوتایپ) و چه به صورت حروف اختصاری (مونوگرام)، از چهار روش استفاده كرد. كه به آن‌ها خواهيم پرداخت.

روش طراحی لوگو تایپ

 1. نشانه هایی که بر پایه اقلام خوشنويسي پدید می آیند

خطوط سنتی همواره به دلیل ظرفیت های بالقوه مورد توجه طراحان گرافیک بوده است. در دوران معاصر بهره گیری از اقلام خوشنويسي در روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری، کاربرد قابل توجهی داشته و دارد و دلیل عمدة آن، زیبایی، تنوع شکل، ترکیب و قابلیت های بصری فراوانی است که بر اساس قواعد و هندسة مشخصی شکل گرفته و در گذر زمان و با تاش هنرمندان به کمال رسیده است. این توجه و بهره گیری از اقلام متنوع خوشنويسي به دو شیوة کلی در آثار طراحان گرافیک معاصر دیده می شود.

شیوة نخست، طراحی نشانه هایی است که در شکل گیری آن ها قواعد خوشنويسي کاملا رعایت شده و روحیة سنتی خود را حفظ کرده اند.

در شیوة دوم، طراح نشانه در بهره گیری از اقلام خوشنويسي سعی نموده با ایجاد تغییرات و دخل و تصرف در قواعد خط، فرم جدیدی را ارائه دهد. این تغییرات، باید با شناخت كامل از خوشنويسي صورت پذیرد تا آسیبی به شاکلة کلی خط وارد نشود.

روش طراحی لوگو تایپ خوشنويسي كلمه يا عبارت

برای یادگیری روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری نخست سعی کنید کلمه را با انتخاب یکی از اقلام رایج خوشنويسي نگارش کنید. تنوع خطوط و تفاوت اشکال حروف را در اقلام مختلف در نظر داشته باشید و سپس با مشورت، خطی را که تناسب بیشتری با معنای کلمه و یا حال و هوای موضوع سفارش دارد، انتخاب كنید. نگارش کلمه در این مرحله می تواند به سه شکل صورت گیرد:

 • از یک خوشنویس بخواهید کلمة مورد نظر شما را با خطی که انتخاب نمود هاید، برایتان بنویسد .
 • در صورتی‌که به یک خوشنویس ماهر دسترسی ندارید، با استفاده از نرم افزارهای خوشنويسي و با مشاوره لازم، کلمه را تایپ نموده و تنوع ترکیب را در کشیدگی ها و شکل حروف بررسی کنید.
 • چنانچه به نرم افزار دسترسی ندارید و یا خطی که انتخاب نموده اید، به صورت ماشینی وارد نشده، و يا هنوز تبديل به فونت نشده است، از قطعات خوشنويسي معتبر و نفیس که در کتاب های خوشنويسي و میراث فرهنگی منتشر گردیده است استفاده كنيد. برای این کار علاوه بر اسکن نمودن قطعة مورد نظر، می توان از شیوة سنتی الگوبرداری با کاغذهای شفاف و پوستی هم بهره برد و در پايان با رسامی مفردات و چینش آن‌ها کنار هم به ترکیب مورد نظر دست یافت.

روش طراحی لوگو تایپ

بعد از آن که نگارش کلمه با یکی از شیوه های خوشنويسي پایان یافت، مرحلة اِعمال تغییرات آغاز می شود. این تغییرات کاری نیست که به شكل تفننی و از سر بلا تکلیفي انجام مي شود. برای اینکه نتیجة بهتری بگیرید بهتر است مراحل بعدی را با پشتکار، حوصله و نظم و دقت بالا انجام دهید.

تغيير درضخامت و ارتفاع حروف

رایج ترین نوع تغییر در آناتومی خط در روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری، تغییر در وزن و قد آن است. ارتفاع و ضخامت حروف در اقلام خوشنويسي از تنوع زیادی برخوردار است. با کاهش یا افزایش ارتفاع و ضخامت حروف، فضاهای منفی و وزن حروف هم تغییر می‌کند و می توانید این تغییرات را در جهت محتوا و بیان بصری مورد نظرتان به کار بگیرید. این تغییرات هم با تکنیک‌های دستی و هم در نرم افزارهای گرافیکي قابل بررسی و اجرا است. با حوصلة زیاد سعی کنید تغییرات ضخامت را به تدریج بررسی نمایید.

نيازي نيست كه افزایش یا کاهش ضخامت در تمامی قسمت های یک حرف، به اندازة مساوی باشد. اين كار بستگی به ضعف و قوت حروف دارد و میزان ضخامت می تواند کم و زیاد شود. آن چه مهم است شکل نهایی است که باید خوانا و جذاب باشد.

ساده كرده شكل حروف

حذف و یا خلاصه کردن جزئیات در یک روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری، به وضوح آن کمک مي كند و خوانایی آن را در اندازه های بسیار کوچک هم ممکن می سازد. در نظر داشته باشید برای ساده کردن شکل یک حرف، ممکن است مراحل زیادی را طی کنید و معمولا شکل دلخواه تان را با تمرینات مکرر بر روی حروف به دست آورید. پس با حوصله و دقت، این مراحل را انجام دهید. اگر با حروف دندانه دار مواجه هستید و یا قسمت هایی که در خوانایی تأثیر زیادی ندارند مانند زوائد و فضاهای منفی برخی حروف، می توانید آن‌ها را حذف و یا كوتاه و ساده کنید. فقط مراقب باشید از شکل اصلی خیلی دور نشويد.

روش طراحی لوگو تایپ

تغيير در كرسي حروف

کرسی، خط خطي است که حروف بر روی آن قرار می گیرند تا نظم و زوایای آن‌ها حفظ شود. هدف از تغییر کرسی حروف، در واقع دستیابی به زوایای دیگری از یک حرف يا كلمه و در نهایت تغییر در شکل و ترکیب کلمه است.

تغيير در زاويه كرسي حروف

بررسي اتصال حروف

یکی از شيوه هاي مؤثر بر شکل کلمه، اتصال حروف به يكديگر است؛ به ويژه در نشانه هایی که از دو یا سه کلمه تشکیل شده اند. شناخت اتصالات گوناگون در اقلام خوشنويسي کمک زیادی در این شيوه به شما می‌کند.

خط در قالب های هندسی

ضعف و قوت های خط را که ناشی از نگارش با قلم نی است به یک ضخامت واحد و یکنواخت تبدیل کنید. این کار، راه را برای رسیدن به یک قالب هندسی هموار می کند. برای انجام این مرحله می توانید محور مرکزی حروف را رسم کنيد تا به اسکل تبندی خط دست یابید. همان طور كه در تصوير مشاهده مي‌كنيد محور مركزي، خطي است كه دقیقا از مرکز حرف می گذرد و سبب مي شود تا ساده ترين شكل حرف ديده شود. بنابراين محور مرکزی اساس کار در اين شيوه است و رسم آن باید با دقت و حساسیت زیادی انجام شود. در طي انجام اين تمرين با نتايج متفاوتي روبرو خواهيد شد كه در روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری بسيار مؤثر است.

 1. روش طراحی لوگو تایپ مبتنی بر خطوط دستنویس

از هر ابزار و وسیله ای که برای نوشتن مورد استفاده قرار مي دهید، شکل خاصی از حروف ایجاد می شود و با اندک تغییر در زاویة حرکت دست نتیجة کارتان نيز تغییر می‌کند. حتی تغییرات حرکت دستتان نسبت به حرکات قبلی، در کارتان تأثیر می گذارد. از این رو نتایج حاصله تکرار نشدنی و منحصر به فرد است. براي نگارش در اين شيوه محدوديتي در ابزار مورد استفاده وجود ندارد و می تواند از تأثیر هر شیء یا ابزار اثرگذار، بر هر سطح اثرپذیری پدید آیند. ابزارهایی چون قطره چکان، قلم مو، ماژیک های نوک گرد و تخت، قلم های نوری و نوت، بیشترین کاربرد را دارند.

در اين گونه روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری شكل كلمات معمول نظم و قاعده هندسي ندارد و می توان گفت سادگی، صمیمیت، بی تکلفی، راحتی، رهایی و هیجان از امتیازات این شیوة نوشتاری هستند. صدها شیوة نگارش هر حرف، راه را بر گوناگونی نشانه ها چنان باز می کند که می توان گفت به تعداد افراد، شیوة نوشتن برای هر حرف وجود دارد.

توصیه هایی برای اجرای روش طراحی لوگو تایپ مبتنی بر خطوط دستنویس

ذكر اين نكته ضروري است مهارت طراح در استفاده از ابزار، حرکت دست و رانش قلم، شناخت نکته آناتومی صحیح و تناسبات حروف، باعث ایجاد ارزش های هنری در این گونه از نگارش می شود. برنا بر این نداشتن درک صحیح از شکل حروف و تسلط بر ابزار، قطعا اتفاق ارزشمندی را رقم نخواهد زد و حتی موجب تخریب خط نيز مي شود. تجربه نشان داده است طراحانی که آشنایی بیشتری با خوشنويسي دارند، در این شیوه غالبا موفقترند. برای تمرین و تجربة این گونه آثار در کلس به توصیه های زیر دقت کنید:

 • دستنوشته

کلمه ای که قرار است به این روش طراحی لوگو تایپ نوشته شود، حتما نبايد دستنوشتة خودتان باشد. بهتر است گاهی اوقات متناسب با موضوع، از دست خط دیگران استفاده کنید. در این تمرین، انتخاب شما و ترکیبی که از مجموع حروف به دست می آورید ارزشمند است. این انتخاب ممکن است از دست خط کودکی باشد که تازه نوشتن آموخته، یا سالخوردهای که با لرزش دست می نویسد و یا دست خط فردی که هویت خوشنويسي را تا حد زیادی حفظ کرده است. در مجموع دستخط های منحصر به فرد، گزینه های مناسب این روش هستند. پس از انتخاب مفردات، آن ها را با روش های اسکن، عکسبرداری و يا فتوکپی بزرگنمایی کنید و بعد از اصلاحات لازم، ترکیب های مختلفی را که احتمال می دهید بیازمایید. در نهایت با راهنمایی هنرآموز خود یکی از ترکیب ها را که تناسب بیشتری با موضوع دارد انتخاب کنید.

 • نگارش با قلم مو

چنانچه مایل هستید نگارش با قلم مو را تجربه کنید، بهتر است به جای نگارش یکبارة کلمه، (که برای شروع، کار دشواری است) نخست حروف کلمه را جداگانه و به تعداد زیاد و به شکل های مختلف بنویسید. انتخاب نوع کاغذ و غلظت مرکب و سرعت نوشتن در نتایج به دست آمده تأثیر بسیاری دارد.

 • نگارش قلم های نوک

هرگاه از قلم های نوک تخت مانند قلم نی خوشنويسي و یا ماژیک استفاده مي‌کنید بايد برای هماهنگی در ترکیب و یک دست شدن طراحی، زاویة قلم خود را از ابتدا تا انتهای کار ثابت نگه دارید. عدم رعایت این نکته باعث تغییر در ضخامت حروف و ناهماهنگی ترکیب می شود.

 1. نشانه هایی که با استفاده از حروف تایپی ساخته می شوند

این روش یکی از رایج ترین و پرکاربردترین روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری است. در این روش دیگر نیازی به نگارش حروف نیست، بلکه حروف در اينجا به عنوان مواد خامی هستند که از قبل آماده و در اختیار شما قرار گرفته اند. شما فقط با انتخاب یک قلم مناسب و تایپ آن می توانید وارد مرحله تغییرات و دنیای تایپوگرافی شوید.

قلم هاي تايپي به دلیل انعطافپذیری، سهولت در خوانایی، به روز بودن و دسترسی آسان، بیشتر از اقام خوشنويسي و دستنویس، مورد استفادة طراحان قرار می گیرند. از طرفی تنوع قلم هاي تایپی با در نظر گرفتن خانوادة یک فونت که در ضخامت و وزن تفاوت دارند، امکان بسیار خوبی برای ذوق آزمایی طراحان گرافیک ایجاد می‌کند. این در حالی است که هر ساله با ورود فونت های جدید در گذشته اقلام تايپي تنها وظيفه سرعت در نگارش و خوانايي را بر عهده داشتند اما امروزه اين اقلام با فرم ها و روحيه هاي متنوعي طراحي مي شوند كه در یک ترکیب تایپوگرافی می توانند مفهوم و بیان نوشته را قبل از خوانده شدن، بیان کنند.

تصاویر 51-53

بیان حالات با تایپوگرافی

در تایپوگرافی مي توان ویژگی های بیانی متفاوتی همچون حالت جدی، رسمی، باوقار، شاد، کودکانه، قدیمی، مدرن و مانند اين ها را در فضای نشانه ایجاد کرد. این قلم ها در محیط نرم افزارهای گرافیک به سرعت و سهولت می توانند مورد بررسی قرار بگیرند. جدا شدن حروف كلمات از يكدیگر و امکان اعمال تغییرات لازم در نرم افزارها بر روی اسكلت و ساختار حروف، از مهمترین ویژگی های این روش است.

هر چند کار با حروف تایپی در قیاس با روش های دیگر راحت تر به نظر می رسد، ولی عدم رعایت برخی نکات لازم و فقدان ایدة مناسب و تسلط نداشتن بر اجراي نتیجه را در حد کارهای معمولی و ضعیف کاهش می دهد؛ در عوض رعایت اصول و قواعد طراحی نشانه و حفظ تناسبات و از همه مهمتر انجام کاری با فکر، حفظ خوانایی و پرداختی فنی می تواند کار را در حد آثار حرفه ای ارتقا دهد. برای انجام تمریناتی موفق در این روش به چند توصیة زیر توجه داشته باشید. هر چند برخی توصیه ها کلی و رعایت آن در تمامی روش ها لازم است.

 • ضخامت مناسب برای حروف

در روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری ضخامت حروف عامل مهمی در وزن و شخصیت کلمه است. در هنگام کار با حروف، متناسب با موضوع و معنای مورد نظر، ضخامت حروف را انتخاب کنید. تغییر ضخامت و نازک و ضخیم بودن ساختار حروف صرفا جهت زیبایی نیست، بلکه امکانی برای بیان مفاهیم مختلف است.

در هنگام کار دقت داشته باشید که ضخامت انتخاب شده با فضاهای منفی حروف تناسب داشته باشد و با کوچک شدن آن، روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری دچار مشکل نشود. یک نشانه باید در اندازه های مختلف دیده شود. اگر ضخامت حروف خیلی زیاد باشد درک و تشخیص آن در اندازة کوچک بسیار سخت خواهد بود. ضخامت را در اندازه های مختلف آزمایش کنید و در كارگاه آن‌ها را بر روي ديوار نصب كرده و دربارة تغييرات ضخامت و خوانايي حروف با يكديگر صحبت كنيد.

 • تعادل و توازن کلمه

نگام تغییرات، تعادل و توازن را در ترکیب نوشته حفظ کنید. جمع شدن نقطه ها و یا فشردگی ترکیب در یک طرف نوشته، کشیدگی های بیش از حد و توجه نکردن به وزن حروف، می تواند به ترکیب کلمه لطمه بزند و آن را نازیبا کند.

 • شکل فضای منفی حروف و کلمه

هر کدام از حروف یک کلمه، شکل خاص خود را دارد و در ترکیب با حروف دیگر فضاهای مثبت و منفی متنوعی ایجاد می‌کند. اگر می خواهید به ترکیب منسجم و زیبایی از کلمه دست یابید، به اندازة فضاي مثبت به فضای منفی هم اهميت دهيد و به آن دقت داشته باشيد. مانند نمونه هاي تصويري، چند كلمه را با استفاده از فضاي مثبت و منفي طراحي كنيد.

استفاده از فونت های غیراستاندارد و غیرمعمول غالبا به کار شما آسیب می زند. این فونت ها، به صورت رایگان و در تعداد بسيار زياد در دسترس همگان هستند و در طراحی و اجرای آن‌ها نکات فنی و حرفه ای رعایت نشده است. اگر می خواهید به نتیجه خوبی برسید، از فونت های حرفه ای و خوانا بهره ببرید.

نشانه، تنها یک شکل زیبا نیست که بر روی تابلو و يا محصولات شرکت قرار داده مي شود، بلکه تصویر زيبايي است كه كاربردهاي متفاوتي دارد، از جمله شخصیت و ارزش موضوع را نشان می دهد، در یک فضای رقابتی دیده مي شود، نظر مخاطبان را جلب می‌کند، هویت بخش و بیان‌کننده ماهیت موضوع است. به همین دليل درک صحیح اهداف فعالیت بسیار مهم است. شما باید طرحی را اجرا كنيد کار کنید که زیبا باشد، به خوبی خوانده شود و در عین حال اهداف سفارش را مد نظر داشته باشد. به همين دليل بسيار ضروري است كه اهداف پروژة طراحي نشانة نوشتاري به دقت مطالعه و درك شود، زيرا شما نشانه نوشته اي را طراحي مي كنيد كه علاوه بر برآوردن اهداف سفارش دهنده، بايد هم خوب خوانده شود و هم زيبا باشد.

 • تناسب فرم و محتوا

هر سفارشي، محتوای خاصي دارد و حاوی نکات مهمی است که آن را برجسته می‌کند. در هنگام استفاده از روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری، این نکات را در نظر داشته باشید و سعی کنید آن ها را در طرح خود نمايان كنيد. به طور مثال انتخاب و طراحي یک فونت هندسی، بیان خوبی برای فعالیت یک گروه معماری است، اما ممكن است برای یک كارخانة توليد لباس و پوشاك مناسب نباشد.

برای طراحی یک نشانة به یاد ماندنی، هرگز از آثار دیگر طراحان کپی برداری نکنید! اگرچه ایده گرفتن از آثار حرفه ای مانعی ندارد، اما بهترين روش در طراحي نشانه هاي نوشتاري اين است كه تمرین را از یک ایدة اولیه و ابتدایی آغاز کنید و سپس آن را گام به گام کامل کرده تا یک نشانة نوشتاري اصیل خلق شود.

 • نشانه نوشتة خود را خاص کنید

در هنگام اتود کردن به کارگیری روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری آنچه که خیلی اهمیت دارد این است که، نشانه به گونه ای خاص طراحی شود تا در ذهن باقی بماند و ويژگي متمايزي با سایر اسامی مشابه داشته باشد. ایجاد تفاوت و تمایز در نشانه، بستگی به میزان خلاقیتی دارد که در طراحی به کار می گیرید. به نمونه هاي تصويري توجه كنيد.

 • نقش نقطه در ترکیب کلمه

نقطه عامل مهمی برای خوانایی، در نگارش کلمه است؛ بنابراين استفادة مناسب از نقطه در ساختار كلمه در طراحي نشانة نوشتاري ضروري است. گاهی وجود بیش از حد نقطه، مشکلاتی را در ترکیب طرح ایجاد می‌کند که باید به گونه اي مشکل برطرف شود، بايد توجه كرد که نقطه در بسیاری از موارد، یک عنصر بصري مهم برای خاص و ويژه شدن طراحي کلمه است.

نقطه ها در  فونت شکل ثابتی دارند ولی در هنگام تغییرات، متناسب با شکل کلمه و نیاز طراح، می توانند فرم های گوناگونی مانند دایره، مربع و شکال متنوع دیگر به خود بگيرند.

 • اضافه کردن عناصر تصویری به کلمه

اين حقيقت كه روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری از عناصر نوشتاری شکل می گیرد، به این معنی نیست که نبايد به هیچ عنوان از عناصر بصری در ترکیب کار و تلفیق با نوشته استفاده شود. گاهی اوقات، حروف الفبا برای بيان معنای مورد نظر و یا افزایش اثر بخشی، کافی به نظر نمی رسند. در این مواقع، عناصر بصری به صورت انتزاعی و نمادین می توانند به کمک طراح بیایند. این عناصر به نوشته افزوده می شوند و در واقع مکمل اثر هستند. فقط در هنگام کار توجه داشته باشید كه میزان حضور این عناصر، بر نوشتة غلبه پيدا نكند.

کادر می تواند هندسی، سنتی یا ارگانيك باشد. بدیهی است که انتخاب كادر در روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری باید متناسب با شکل کلمه و موضوع سفارش باشد. هم چنان که استفاده از كادر، در بسیاری از موارد به دیده شدن نشانه و تقویت معنای آن کمک می کند، گاهی نیز می تواند به آن آسیب برساند. درک این نکته که “کلمة طراحی شده، به کادر نیاز دارد یا نه؟” علاوه بر تجربه، به بررسي و آزمودن نمونه هاي متنوع نياز دارد.

در کادرهای هندسی، اين بررسي ها بايد با اتود زدن هاي متوالي، ديدن كار توسط طراح، ارائة آن در گروه هاي كاري، نظر خواهي و غیره انجام شود. اين عوامل، شخصیتی جدی و رسمی به طرح می بخشند و نظم نشانه را افزایش می دهند. کادرهای سنتی با تنوعی که دارند، دست طراحان را برای گزینش بهترین ها باز می گذارد. مهمترین ویژگی کادرهای سنتی، هویت بخشی به نشانه است. کادرهای ارگانیک را باید صمیمی ترین کادرها دانست؛ چون از جنس فرم های طبیعی بوده و مخاطب با ديدن آن‌ها، احساس بیگانگی نخواهد کرد.

 • تأثیرات رنگ در نشانه

رنگ ها، با مخاطب سخن مي گويند، بیانی سمبلیک دارند و برای تداعی بهتر معانی به کار می روند. رنگ در صورتی‌که به درستی استفاده شود به نشانه تشخص و ویژگی می بخشد.

 1. نشانه هایی که ساختار هندسی دارند

در این روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری، نه از قلم هاي خوشنويسي خبری هست و نه از قلم هاي تایپی. ویژگی های هندسی و ساختار منظم و منطقی این روش با شیوة دستنویس نيز تناسبی ندارد. در این روش با حروفی سروکار داریم که با ابتکار و رعایت نظم، به شیوة هندسی طراحی شده اند و بر پایة گرید شکل می گیرند. گرید، واحدهای منظمی هستند که از مربع ها یا دایره ها و یا تقسیمات هندسی دیگر، محاسبه و ساخته می شوند.

ارزش گرید در آن است که تمام قسمت های طرح و جزئیات آن، متوازن و هماهنگ شده و تناسب ها و اندازه ها با دقت زیادی اجرا می شوند و در نهایت، کاری اصولی و منسجم طراحي خواهد شد. براي نمونه می توان از خط کوفی و کوفی گلچین که از همین روش شکل گرفته اند، نام برد.

هندسة سادة خطي کوفی بنایی که بر اساس گرید مربع شکل گرفته مثال خوبی است برای شناخت بهتر این روش و الگوی مناسبي برای انجام تمرین ها خواهد بود. این دسته از نشان های نوشتاری شخصیتی منظم و محکم دارند و برای موضوعات رسمی و جدی بسیار مناسب هستند. در اينجا نمونه هایی براي درك بهتر اين روش و نمونه هايي از خط كوفي بنايي و تقسيمات آن آورده شده است.

یک روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری که در قالب هندسی طراحی شده اند نشانه ای است که در پرچم جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. اجزاء اصلی این نشانه نوشتار که از فرم هندسی دایره گرفته است عبارت است از:

 • دارای پنج اشاره به پنج اصل پایه دین.
 • مستتر بودن کلمه لا اله الا الله در آن.
 • ترکیب کامل متقارن شکل: بیان گر تعادل و توازن.
 • فرم قائم میانی به شکل شمشیر، نمادی از قدرت و استحکام و ایستایی.
 • کره زمین و الله : مبارزه در جهت برقراری جامعه توحیدی و حکومت جهانی مستضعفان.
 • ترکیب و بیان فرم کلمه “الله” با چهار هلال، یادآور فرم رشد.
 • خطوط هلالی طرح محاط در دایره تداعی نصف النهار کره زمین و نشان دادن جهانی بودن دعوت اسلام.

روش طراحی لوگو تایپ روش طراحی لوگو تایپ

خوانایی لوگوتایپ

همواره به یاد داشته باشید که در دنياي واقعي روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری (لوگو) در مقابل ديد مخاطباني با طيف هاي مختلف قرار خواهد گرفت. بنابراین شما باید قبل از ارائة کار، آن را از زوایای مختلف در مقابل دید خود و ديگران قرار دهید تا ببینید آيا به آساني قابل خواندن هست و آيا قادر است پيام شما را به مخاطب برساند يا نه؟

باز طراحي

گاهی اوقات ممكن است با سفارشی روبرو شوید که یک روش طراحی لوگو تایپ یا نشانه نوشتاری، غیرحرفه ای و يا خیلی قدیمی باشد و یا اينكه کار توسط طراحی کم تجربه انجام شده باشد و احتیاج به بهبود و یا تغییرات اساسی و بنیادین دارد. مشتري از شما درخواست اصلاح و تغيير آن را دارد. در اينگونه موارد، انجام تحقیقات می تواند به شما کمک کند تا تغییرات مورد نیاز را تشخیص داده و طراحی کنید. این تغییرات می تواند نام مؤسسه و خدمات آن را دوباره برجسته کند و هویت بصری مورد نیاز مشتري را فراهم آورد. تغییراتی که باید بر روی نشان قبلی انجام شود، بستگی زیادی به سابقة فعالیت، میزان شهرت و اقتضای زمان دارد. موارد گاهي باید اصلاحات مختصري در نشانه انجام شود. انجام اين تحقيقات و اعمال اين تغييرات و اصلاحات بر روي طرح قبلی را باز طراحي مي گويند.

و در پايان، نشانه پس از انتخاب توسط سفارش دهنده، با انتشار وسیع در رسانه ها به سرعت در معرض دید مخاطبان قرار می گیرد. حال اگر نشانه برای گروهی از مخاطبان قابل خواندن، شناسایی يا فهميدن نباشد، وظیفة خود را به درستی انجام نخواهد داد و مسئولیت بخش مهمی از این مشکل بر عهده طراح گرافیک است.

تطبيق لوگوتايپ با الفباي بومي

به نمونه هاي زير نگاه كنيد:

روش طراحی لوگو تایپ روش طراحی لوگو تایپ

در هر يك از نشانه هاي نوشتاري بالا، براي تطبيق لوگوتايپ انگليسي با فرهنگ و الفباي فارسي، ابتدا آرم ها را به فارسي نوشته اند سپس بر اساس لوگوي اصلي، از فونت مناسب و شبيه به لوگوي انگليسي براي نوشتن آن‌ها استفاده شده و طراحي نشان نوشتاري به الفباي فارسي انجام شده است. تطبيق لوگوتايپ با الفباي بومي يك مهارت ويژه است و نياز به تمرين، تجربه و پژوهش و جستوجوي دقيق در فرم و نام لوگو تايپ دارد .

پایگاه کتاب های درسی

طراحي نشانه و پيكتوگرام : معنا و مفاهیم کاربردی

صفحه آرایی مجله : اصول و راهکارها

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *